E1T1 | #166 - Czy Ludzie są Programowani? Część 3

Kochani, dziś omawiamy kulty, religie, wszelkiego rodzaju…