E1T1 | #153 – Pandemia Chciwości.

W pandemii chodziło nie tylko o zdrowie ludzi, ale o wiele różnych…