E1T1 | #093 – Jestem bo chcę! - Piotr Pytel

Nasz pierwszy wywiad był pewnego rodzaju wprowadzeniem w działalność Piotra…