E1T1 | #175 – Absurdy 2020 - Emil Piasecki

To, co wydarzyło się w marcu 2020 roku, było potężnym…