E1T1 | #181 - Grzybowe Zdrowie - Waldemar Borowski.

Mikro dawkowanie popularnie zwane: „micro dosingiem”, to…


E1T1 | #178 - Święty Grzybóg - Waldemar Borowski

Uwaga: Odcinek poszerzający świadomość na wielu płaszczyznach:) Tym…


E1T1 | #068 – Enteogeny. Substancje, które leczą i oświecają - dr Krzysztof Kolecki.

Zaczynamy 5 Sezon Podcsatu! W dzisiejszym odcinku porozmawiałem z dr n. hum.…