E1T1 | #098 - Świadomy człowiek, czy niewolnik systemu?

Dziś głęboko o 8 symptomach według, których „system” wymusza…