E1T1 | #181 - Grzybowe Zdrowie - Waldemar Borowski.

Mikro dawkowanie popularnie zwane: „micro dosingiem”, to…