E1T1 | #186 - Jak Inwestować w Siebie?

Dziś o tym, w co NIE warto inwestować oraz jak ustanowić własną Wolę…