Wybory na całym świecie to ściema.

Niezależnie od tego kto zostaje amerykańskim, rosyjskim czy polskim…