Jak to jest filmować duży festiwal?

Będąc człowiekiem aktywnym, nigdy nie potrafiłem usiedzieć w miejscu.…