Wszyscy jesteśmy równi! Nie ma podziałów.

Rozmyślam ostatnio jak to jest skonstruowany ten nasz świat. W kwestiach…